HOME / ACCESSORIES / ผ้าพันคอย้อมธรรมชาติ
ผ้าพันคอย้อมธรรมชาติ

650 BATH

ผ้าพันคอ ผ้าทอ ย้อมห้อมธรรมชาติ100% แบรนด์ แก้ววรรณา

 นุ่ม เบาสบาย สีไม่ตกเลอะใส่ผ้าอื่นแม้จะมีกากสีส่วนเกิน เมื่อซักครั้งแรก ตากในร่ม ไม่จำเป็นต้องรีด สีฟ้าย้อมจากห้อม สีน้ำตาลย้อมจากมะเกลือ


GINGERBREAD
HOUSE GALLERY
Gingerbread House Gallery © 2019 / All Rights Reserved

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(44.192.254.246) วันนี้ เวลา 15.47 น.