HOME / ACCESSORIES / NECKTIE ย้อมห้อมธรรมชาติ
NECKTIE ย้อมห้อมธรรมชาติ

1,650 BATH

NECKTIE ผ้าฝ้ายย้อมธรรมชาติ 100% แบรนด์ แก้ววรรณา

สีไม่ตกเลอะผ้าอื่น แม้จะมีกากของสีหลงเหลือเมื่อซักครั้งแรก ซักมือ รีดด้วยไฟกลาง


GINGERBREAD
HOUSE GALLERY
Gingerbread House Gallery © 2019 / All Rights Reserved

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(44.192.254.246) วันนี้ เวลา 15.58 น.