HOME / INDIGO CLOSTHING / KW019
KW019

2,250 BATH

เสื้อหม้อห้อม

เสื้อผ้าดิบย้อมห้อมธรรมชาติ 100% แบรนด์ แก้ววรรณา สีไม่ตกเลอะผ้าอื่น แม้ว่ากากสีส่วนเกิน จะหลุดออกเมื่อซักครั้งแรก ซับน้ำได้ดี ตากในที่ร่ม รีดไฟปกติ


GINGERBREAD
HOUSE GALLERY
Gingerbread House Gallery © 2019 / All Rights Reserved

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(44.192.254.246) วันนี้ เวลา 15.34 น.